صفحه اصلی

  • محله اهراب تبریز

    هدف از ایجاد سایت اهراب : عشق و علاقه به تبریز  خصوصا محله اهراب عاملی شد تا سایت اهراب را راه اندازی کنیم با ایجاد این سایت سعی می شود از بزرگان و عزیزانی که سالهای سال در این محله با تلاش و خدمات خود باعث سربلندی محله اهراب شده اند یادی کرده باشیم و از آنهایی که زنده اند تقدیر و تشکر نموده و آنهایی هم که به رحمت خد اند با خواندن فاتحه ای باعث شادی روح آنها شویم